Tjänster

Fysioterapi/Sjukgymnastik för barn och vuxna med funktionsvariation, motoriska utmaningar, smärta mm
Patientmottagning, utbildning personlig assistans och nätverk, fritidsaktiviteter för barn med funktionsvariation.

Patientmottagning

Patientmottagning 1 dag/vecka på sportsphysio Sundsvall genom edbe fysio AB. För mer info besök sportsphysio.
Barn under 20 år: Kostnadsfritt
Över 20 år: 300 kr eller frikort

Privata uppdrag enligt överenskommelse, 1000kr/h + resetidsersättning om restiden överstiger 30 minuter.

Utbildning

Kunskap är en styrka. När en förälder får information att deras barn inte utvecklas enligt normen eller när ett barn utsätt för en skada/sjukdom behöver både föräldrar och nätverk mycket ny information för att kunna förhålla sig till sin nya situation och de förutsättningar som finns. Jag har i mitt tidigare arbete sett vilken avgörande skillnad kunskap och information har för nätverket kring barnet/brukaren och därmed barnet/brukarens utveckling.

Jag har därför valt att inleda ett samarbete med Malin Larsson som är verksam fysioterapeut i Stockholm. Malin har stor erfarenhet både som fysioterapeut och som förälder till ett barn med flerfunktionsnedsättning. Tillsammans har vi en bred kompetens i fysioterapi för barn (och vuxna) med funktionsvariation gällande funktionell motorik, smärta, stress, hjälpmedel, förflyttningsteknik mm. Vi har en gemensam syn på fysioterapi för barn och vuxna med funktionsvariation där vi har en full tilltro till att utveckling framåt är möjlig för alla, med de rätta medlen, tillsammans med individen och dennes nätverk.

Alla gemensamma utbildningar och WorkShops kommer administreras via www.weyoume.se där ni anmäler ert intresse. För att komma till WorkShops läs under ”för föräldrar” eller ”personlig assistans” beroende på vad som är av intresse för just er.

Vårt mål är att nå ut till så många nätverk som möjligt för att delge information och kunskap och att tillsammans bli starkare och ge bättre förutsättningar till utveckling och ökat välmående både för individen, anhöriga, och assistenter. Vi vet vad ökad kunskap gör för skillnad!

Utbildning/WorkShops i samarbete med Fysioterapeut Malin Larsson och WeYouMe

MoveMe – Funktionell motorik (workshop) – enkla tips för att locka fram rörelse i vardagen
Workshopen på 3 timmar är för dig som förälder/anhörig och personlig assistent som vill förstå grunderna i hur man stöttar små barns motorik. Efter avslutad workshop kommer du att ha en övergripande bild av ett barns utveckling från ryggliggande upp till gående samt hur du kan påverka barnet, uppgifter och omgivande miljö för att nå individens fulla potential.

Mer info: MoveMe

FeelMe – Smärta och Stress (workshop) – kunskap att skapa trygghet i en tuff vardag
Barn med funktionsvariation upplever ofta smärta och utsätts för situationer i vardagen som de själva inte styr över. Smärtproblem hos barn med funktionsvariation förbises eller feltolkas ofta, vilket lämnar dem ensamma i upplevelsen.

Workshopen löper över 3 timmar och innehållet är riktat till dig som förälder/anhörig och personlig assistent som vill förstå grunderna i hur smärta och stress påverkar allmäntillstånd och förmåga till inlärning. Efter avslutad workshop kommer du att ha en övergripande bild av hur smärta och stress fungerar och hur du kan tolka tecken på smärta

Mer info: FeelMe

SupportMe – hur hjälpmedel bäst användas i vardagsträning (workshop)
Workshopen löper över 3 timmar och är riktad till dig som förälder/anhörig och personlig assistent som vill veta mer om olika hjälpmedels användningsmöjligheter. Efter avslutad workshop kommer du att ha en övergripande bild om de olika syften ett och samma hjälpmedel kan användas till, inställningar som ger ett optimalt användande samt tips på uppgifter en användare kan göra för att vara aktiv i ett annars passivt hjälpmedel.

Mer info: SupportMe

InformMe – en vägledande hand i funkislivet (workshop)
När det konstateras att ett barn inte utvecklas enligt normen eller om olyckan varit framme vänds hela världen upp och ned. Mitt i sorgen ställs man som anhörig inför kravet att ta till sig en ny livssituation med stort ansvar att styra tillvarons förutsättningar.

Denna workshop löper över 3 timmar och är riktad till dig som förälder/anhörig och personlig assistent som söker kunskap och vägledning i hur du ska forma den nya tillvaron kring barnet/brukaren. Efter avslutad workshop kommer ni ha en fördjupad kunskap om påverkande faktorer så som spasticitet, hjärntrötthet, kommunikationsstöd, beteendestöd, etc. Upplägget skräddarsys i ett individuellt samtal inför workshopen och vår erfarenhet täcker en stor variation av diagnoser -både medfödda och förvärvade- samt barn i väntan på diagnos.

Mer info: InformMe

AssistMe – förflyttningskunskap – praktisk kurs i förflyttning enligt bålblocksmodellen
Halvdagsutbildning för assistansbolaget som prioriterar kompetenshöjning och kvalitet hos sina anställda.

Innehållet är riktat till dig som förälder/anhörig och personlig assistent som utsätts för tunga och obekväma lyft i samspel med sitt barn/brukare. Efter avslutad kurs kommer du att ha en god förståelse för grunderna i god teknik vid förflyttning samt hur just du anpassar kunskapen praktiskt. Upplägget följer Bålblocksmodellen där syftet är att bana in lyftteknik fördelat på kroppens starkaste muskulatur och med så lite belastning som möjligt för ryggen. Vi varvar teori med praktik med målsättningen att alla deltagare ska ha fått känslan för vad ”ett bra lyft” är i just hens kropp.

Mer info: AssistMe


Utbildningar/WorkShops som erbjuds av Aktiv Motorik

Stress hos föräldrar- öka förståelsen för dina egna reaktioner
Här kommer vi beröra ämnet stress hos en vuxen person och vilka konsekvenser det kan få. Vi pratar om vad som händer i kroppen och vilka uttryck det kan skapa. Vi kommer hålla fokus på praktiska övningar för att hitta metoder som passar er för att medvetengöra din situation och din kropps behov. Vi kommer vara i en mindre grupp på 4-5 personer för möjlighet till diskussion och givande samtal. Varje tillfälle kommer vara två timmar till en kostnad av 1000 kr/person.

Workshop i individuellt anpassad träning- för hela assistansgruppen
En person med funktionsnedsättning har precis som alla andra behov av fysisk aktivitet för ett hälsosamt liv. Ofta behöver den fysiska aktiviteten vara mer specialriktad och utförandet kan ha stor betydelse för att uppnå det som önskas. Olika faktorer så som spasticitet, kontrakturer, kognitiv förmåga och smärta kan försvåra utförandet och det är därför av högsta vikt att alla personer som jobbar nära individen känner sig trygg i utförandet. Här finns möjlighet till en workshop där alla i gruppen får möjlighet till ökad trygghet och ett korrekt utförande.

Priser beräknas utifrån gruppens behov- ta kontakt!
Prisförslag: 2550 kr för två timmar á 5 deltagare.

Jag utformar gärna WorkShops och utbildning för ert specifika behov. Tveka inte att kontakta mig!


Fritidsaktiviteter

Pandemin sätter begränsningar just nu för gruppverksamhet. När situationen är bättre kommer jag erbjuda fritidsaktiviteter för barn med olika typer av funktionsvariation. Inget ont som inte har något gott med sig. Nu finns mer tid för planering och synpunkter från er!

Upplägget kan variera men grundtanken är 7-10 tillfällen/ termin och en kostnad på ca 1000-1500 kr/ termin. Gruppernas storlek kommer variera utifrån behov men ca 5-7 barn/ grupp.
Maila till hanna@aktivmotorik.se och berätta vilken grupp du önskar till ditt barn och berätta ålder på barnet och vilka behov just ditt barn har. När jag har tillräckligt många intresseanmälningar för att starta en grupp där barnen passar ihop kontaktar jag er.

  • Rörelseglädje för barn med nedsatt motorik och intellektuell funktionsvariation
  • Träningsgrupp för normalbegåvade barn med nedsatt motorisk förmåga
  • Styrketräning för barn och ungdomar med funktionsvariation
  • Motorikgrupp för barn med nedsatt mororisk förmåga- tex hinderbanor där de kan sporras av varandra
  • Liggande dans för barn med flerfunktionsvariation (tillgång till lyft kommer tyvärr inte finnas)
  • Rörelsegrupper för barn med npf

    Finns det någon aktivitet ni saknar så tveka inte att kontakta mig så diskuterar vi om det går att genomföra utifrån era och mina förutsättningar.