Filosofi

Min grundfilosofi är att alla med motoriska utmaningar kan utvecklas genom rätt riktad fysioterapi/träning.
Jag har genom min kliniska erfarenhet lärt mig att det ofta är de små detaljerna som gör den stora skillnaden. Jag har en aktiv inriktning på mitt arbetsätt och arbetar utifrån Funktionell motorik. Jag tror att den största vinsten görs via väl valda övningar som kan utföras många gånger varje dag, dvs övningar och rörelser som utförs i vardagen, i lek, i jobb eller i skolan. Men ibland fungerar inte det och specifika träningsprogram behöver upprättas.

Jag utgår ifrån en helhetssyn där hela människan är viktig, och utformar åtgärden individuellt utifrån individen och dess nätverks behov. Jag använder mig inte utav någon enskild behandlingsmetod utan blandar utifrån behov. Jag har läst tre kurser av MNRI vilket har gett mig flera värdefulla verktyg framförallt vad gäller stressreducerande behandling för personer med funktionsnedsättning.

Jag läser just nu en magisterutbildning i fysioterapi med inriktning på smärta. Jag har i mitt arbete med personer med funktionsnedsättning sett ett starkt samband mellan smärta, stress och motorisk utveckling. Där det är tydligt att en kropp med smärta och/eller stress inte har samma förutsättningar till inlärning och utveckling som en kropp utan dessa energikrävande faktorer.