Välkommen till Aktiv Motorik Sundsvall

Aktiv Motorik i Sundsvall bedrivs av Hanna Bengtson, legitimerad fysioterapeut.

Jag har arbetat inom habilitering, med både barn och vuxna i drygt 10 år. Jag har ett stort engagemang för motorisk utveckling och en tro på att alla kan utveckla sin motorik med rätt riktade insatser. Just nu läser jag en magisterexamen inom området fysioterapi och smärta parallellt med kliniskt arbete.

Mitt stora intresse för att arbeta med barn och vuxna med funktionsnedsättning har funnits med sedan barndomen, det befästes under Fysioterapeut utbildningen och under ett halvår i Mexiko på ett center för barn och vuxna med funktionsnedsättningar. Jag tilltalas av skönheten i arbetet där det är det lilla som blir det stora. Insatser som kan anses vara detaljer kan vara av största vikt för att komma vidare i den motoriska utvecklingen. Alla har samma rätt till utveckling och tilltro. 

Varje onsdag från och med den 13 januari 2021 kommer jag ta emot patienter via sportsphysio Sundsvall (tryck på länken för att komma till sportsphysio’s hemsida). Kostnader för besök och behandling är densamma som till övriga fysioterapeuter på sportsphysio, dvs 300kr eller avgiftsfritt för barn under 20 år. Sportsphysio bedriver sin verksamhet i Friskis & Svettis lokaler i Sundsvall.

Utöver patientnära (kliniskt) arbete 1 dag/vecka och studier erbjuder jag utbildning till föräldrar, nätverk och assistansgrupper i samarbete med WeYouMe. När smittoläget i samhället ser annorlunda ut kommer jag även att erbjuda fritidsaktivteter för barn med funktionsnedsättning. För mer info läs under rubriken Tjänster.

Vårdgivaransvar

Aktiv Motorik Sundsvall är en enskild firma som drivs av Hanna Bengtson. Alla patientnära uppdrag utföres genom anställning i edbe fysio AB. Det innebär att när du som patient patient besöker mig är det edbe fysio AB som är vårdgivare och således bär ansvaret för kvalitet och säkerhet av vården och dina personuppgifter.